NuVisal Koivu Käsidesi 100ml

5,90 €
Sisältää alv:n

Nyt marraskuun erikoistarjous!

Määrä

Erinomaisen hyvin käsiä hoitava ja tehokkaasti puhdistava koivukäsidesi.

Hoitavan koivu-uutteen ja etanolinin desinfioiva yhteisvaikutus.

Pakkauskoko : 100ml sumutepullo

Sisältää denaturoitua etanolia. 

Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvalausekkeet
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi
kielletty.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P403+P233+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna
ja viileässä.